close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

11 November, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

  1. กองแรงงาน กรุงไทเป ห่วงใยแรงงานต่างชาติ จัดให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแรงงานต่างชาติฟรีเป็นประจำทุกปี ปีละ 5 ครั้ง ครั้งสุดท้ายของปีนี้ จะจัดขึ้นใน ...more

04 November, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2559

  1. งง! ทำไมทำโอทีวันเสาร์ในปัจจุบัน ค่าโอลดลงจากวันละ 670 เหรียญ เหลือวันละ 392 เหรียญ ส่งผลให้รายได้ลดลงเดือนละ  2,000-3,000 เหรียญไต้หวัน แรงงานไ ...more

28 October, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

  1. ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อไหร่?                  ตามกระบวนการนิติบัญญัติของไต้หวัน หลังสภานิติบัญญัติผ่านการพิจารณาร่างกฎหม ...more

21 October, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559

1. ชาวไทยในไต้หวันซาบซึ้งน้ำใจหน่วยงานของรัฐ นายจ้างและประชาชนชาวไต้หวัน ที่ช่วยจัดสถานที่ไว้อาลัยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจลงได้ ...more

07 October, 2016
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2559

  1. สภานิติบัญญัติไต้หวันผ่านวาระแรก แก้กฎหมายมาตรฐานแรงงานให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน ในจำนวนนี้ ทำโอทีได้ 1 วัน แต่ต้องจ่ายค่าโอทีเท่ากับวันทำง ...more

1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 97
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง