:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

27 March, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

1. จะมาทำงานในไต้หวันโดยไม่เสียค่าหัวคิวได้อย่างไร? บทบาทและความช่วยเหลือจากศูนย์จ้างตรง 2. คนงานไทยมีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพด้วยหรือ จะรับอย่างไร? ...more

20 March, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

1. เชิญชวนร่วมประกวดวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัล 100,000 เหรียญไต้หวัน 2. บริษัทเก็บดะภาษี 18% คนงานก่อส ...more

13 March, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

1. ไต้หวันกำลังพิจารณาผ่อนปรนนโยบายด้านแรงงานต่างชาติ และนโยบายการย้ายถิ่นมากขึ้น เพื่อแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ 2. ตั้งสติก่อนเสียสตางค์ ระว ...more

06 March, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558

สุราเป็นสาเหตุการเสียชีวิต บาดเจ็บพิการและต้องโทษอันดับต้นๆ ของแรงงานไทยในไต้หวัน อย่าดับอนาคตของตัวเองด้วยฤทธิ์แอลกอฮอลล์อีกเลย ทั้งนี้ไต้หวันเป็นประ ...more

27 February, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

1. เมื่อแรงงานไทยเจอนายจ้างเฒ่าหัวงู จะแก้ปัญหาอย่างไร? 2. แรงงานไทยจำนวนไม่น้อยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว มารู้จักวิธีป้องกันโรคนี้ 3. เชิญชวน ...more

1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 85
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง