:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

31 July, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

1. เชิญชวนแรงงานไทยในกรุงไทเปเสนอชื่อตัวเองและนายจ้างเข้าประกวดแรงงานต่างชาติและนายจ้างดีเด่นประจำปี 2558 2. นายจ้างสั่งทำโอที แต่นำชั่วโมงโอทีทั้งเด ...more

24 July, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันเตือน การฆ่าหรือทารุณสัตว์มีโทษปรับ 500,000 เหรียญไต้หวัน ยังจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน ถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน             สืบเ ...more

17 July, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

1. เตือนคนงานไทยชอบดื่ม ระวัง!! โทษดื่มแล้วขับของไต้หวันโหดสุดๆ ไม่เพียงปรับเงิน จำคุกและจะถูกเนรเทศกลับประเทศ คนงานไทยรายหนึ่งดื่มแล้วขับมอเตอร์ไซค์ ...more

10 July, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

1. สาเหตุการขยายเวลาทำงาน 15 ปีของแรงงานต่างชาติผ่านการพิจารณาล่าช้า....? 2. ทำไมบริษัทจัดหางานจึงขัดขวางยกเลิกกฎหมายบังคับให้แรงงานต่างชาติเดินทางกล ...more

03 July, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงานวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันเตือนนายจ้างและแรงงานต่างชาติระวัง ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวซึ่งกันและกัน 2. เสียงสะท้อนเรื่องสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยไม่อำนว ...more

1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 88
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง