:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

16 January, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

1. ตำรวจปวดหัว แรงงานเวียดนามโหดและเถื่อน เตือนแรงงานไทยอยู่ห่างๆ เข้าไว้ หลีกเลี่ยงเกิดเรื่องทะเลาะ 2. สถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในหมู่คนงานไทยในต ...more

09 January, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

1. ข้อควรระวังในการโดยสารเครื่องบินที่แรงงานไทยควรทราบ สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง และน้ำหนักสัมภาระที่ไม่ต้องเสียค่าระวาง 2. ระวัง รับซิมฟรี อาจติดค ...more

02 January, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558

          ปีใหม่ 2558 เริ่มขึ้นแล้ว มีมาตรการใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติเริ่มมีผลบังคับใช้หลายรายการ เช่นอัตราเบี้ยประกันภัยแรงงานจะ ...more

26 December, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

1.ข่าวดี!!  กระทรวงแรงงานไต้หวันกำลังพิจารณาจะเปิดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานดี มีฝีมือ สามารถทำงานในไต้หวันต่อไปได้ โดยไม่มีการจำกัดเวลา เช่นเดียวกับตำ ...more

19 December, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557

1. หลังเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 9 รายการ พรรครัฐบาลพ่ายยับ จะส่งผลกระทบต่อนโยบายแรงงานต่างชาติอย่างไรบ้าง 2. นายจ้างไต้หวันผวา รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศร ...more

1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง