:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

23 March, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

1. เตือน ห้ามนำผัก ผลไม้สดและเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไต้หวัน ฝ่าฝืนปรับโหด 3 ล้านเหรียญไต้หวัน           กระทรวงแรงงานไต้หวันเตือน นำเข้าหรือส่งทางพัส ...more

16 March, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2565

1. เชิญชวนแรงงานไทยแอดไลน์ 1955 เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและรับบริการสิทธิประโยชน์แบบรายบุคคล           กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วย ...more

09 March, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

1. วอนแรงงานต่างชาติช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง และต้องคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดีต่อเรา ดีต่อโลก           กระทรวงแรงงานไต้หวัน ขอความร่ว ...more

02 March, 2022
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

1. 2 เดือนแรกปีนี้ ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบเอเฉียบพลันพุ่งพรวด 56 ราย 60% เป็นแรงงานไทย กรมควบคุมโรคไต้หวันเตือน เลี่ยงกินอาหารสุกๆ ดิบๆ           ...more

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 86
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง