:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

12 December, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันที่ 12 ธันวาคม 2557

1. ปัญหาสุขภาพแรงงานไทย เนื่องจากความไม่ใส่ใจในเรื่องอาหารการกิน การพักผ่อนและชอบดื่มสุรา เป็นเหตุให้แรงงานไทยป่วยเป็นโรคอัมพาตมากขึ้น 2. คุณอัญชันแน ...more

28 November, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

1. บริษัทจัดหางานจะถือโอกาสเรียกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่ หลังยกเลิกบังคับเดินทางกลับเมื่อทำงานครบสัญญา 3 ปี? 2. แสดงความเห็นต่อแนวคิดของไต้หวันท ...more

21 November, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ไปฟังบรรยากาศงานแข่งขันเซปักตะกร้อและงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 เมื่อ 26 ต.ค. 2557 โดยเฉพาะการประกวดนางนพมาส โดยปีนี้มีนักศึกษา แรงงาน ทั้งไทย และ ...more

14 November, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

1. กฎหมายอนุญาตให้คนงานต่างชาติไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ เมื่อทำงานครบ 3 ปี จะมีผลเมื่อไหร่? 2. เกษตรกรไต้หวันเรียกร้องให้เปิดนำเข้าแรงงานต่างชาติ แต่ ...more

07 November, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

1. ผู้อนุบาลต่างชาติถูกหักภาษีจะทำอย่างไร? 2. สัมภาษณ์คุณเข็มพร ศรีดงเพชร ผู้อนุบาลไทย ที่คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์มาแล้วหลายเวที ล่าสุด ได้รับอันดับ ...more

1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง