:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsRTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

20 June, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2557

แรงงานไทยหลายคนอยากไปทำงานเกาหลี แต่คุณรู้ไหม? ไปทำงานเกาหลีถ้าไม่ถูกวิธี มีความเสี่ยงสูง แต่การไปอย่างถูกวิธีต้องทำอย่างไร? ไปอย่างผิดกฎหมายเสี่ยงภัยอะไรบ้าง? ...more

13 June, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

รายการไขปัญหาแรงงานสัปดาห์นี้ มีเนื้อหาสาระโดยย่อดังนี้ 1. นายจ้างจะต้องอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัย เช่นการตรวจโรคและโรคติดต่อต่างๆ กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธ ...more

06 June, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557

รายการไขปัญหาแรงงานสัปดาห์นี้ มีเนื้อหาสาระดังนี้ : 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่กองแรงงานแต่ละพื้นที่ในไต้หวันจัดขึ้นสำหรับแรงงานต่างชาติ เช่นงานประกวดภาพถ ...more

30 May, 2014
รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 30 พ.ค. 2557

รายการไขปัญหาแรงงานสัปดาห์นี้ มีเนื้อหารายการคร่าวๆ ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสำรวจสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติ 2. ประชาสัมพันธ์เรื่องกา ...more

23 May, 2014
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันที่ 23 พ.ค. 2557

เนื้อหารายการไขปัญหาแรงงานสัปดาห์นี้ 1. ศุลกากรไต้หวันตรวจพบ คนงานไทยนิยมนำหรือให้ญาติส่งยาสำเร็จรูปและยาชุดจากประเทศไทย แต่ละปีถูกยึดและทำลายเป็นจำนวนมาก นอกจ ...more

1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง