close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

20 November, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

1. กระทรวงแรงงานระบุ แรงงานต่างชาติมีสิทธิเลือกหรือไม่เลือกใช้บริการของบริษัทจัดหางาน กรณีที่บริษัทจัดหางานไม่ได้ให้บริการดูแลตามสัญญา เอาแต่เก็บค่าบร ...more

13 November, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

1. ท่านที่เคยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ยกเว้นผู้อนุบาลในครัวเรือน ไม่ว่าจะมาในปีไหน เขตพื้นที่ใด เมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิยื่นขอเงินบำเหน็จ/บำนา ...more

06 November, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

1. เตือนตกเป็นเครื่องมือแก๊งมอดไม้ ตัดหรือขนท่อนซุง อาจติดคุก 2. เชิญร่วมงานวัฒนธรรมแรงงาน 4 ชาติ ณ สนามกีฬา วันที่ 15 พ.ย. 58 และเชิญแรงงานไทยสมัครป ...more

23 October, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2558

1. ยาเสพติดระบาด สำนักงานแรงงานไทยออกประกาศเตือนแรงงานไทยอย่าข้องแวะสิ่งเสพติด และขอความร่วมมือแจ้งเบาะแส 2. สำนักงานแรงงานไทย ไทเป จัดทำดีวีดี และห่ ...more

16 October, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558

1. แรงงานต่างชาตินอกจากช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้ชาวไต้หวันหันมาสนใจกีฬาฟุตบอลด้วย 2. ทำงานครบ 3 ปีแล้ว หากมีความจำเป็น นายจ้า ...more

1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 97
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง