:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

01 May, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558

1. แรงงานไทยมีความอดทนสูง เรียนรู้เร็ว ขยันทำงาน แต่มาเสียอยู่ 2 อย่าง ไม่ค่อยเก็บออม และเล่นการพนัน –ข้อคิดเตือนใจจากนายนคร ศิลปะอาชา ปลัดกระทรวงแรงง ...more

24 April, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

1. ไต้หวันประกาศแรงงานต่างชาติไม่ต้องตรวจโรคเอดส์อีกต่อไป             กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายป้อง ...more

17 April, 2015
ไขปัญหาแรงงานวันที่ 17 เมษายน 2558

1. เงินบำนาญชราภาพกับสารพัดคำถาม  อาทิ รับที่ไหน? อย่างไร? เป็นคนงานผิดกฎหมายหรือต้องคดี มีสิทธิได้รับหรือไม่? 2. ผลคืบหน้าการแก้กฎหมายขยายระยะเวลาทำ ...more

10 April, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558

1. กองแรงงานไทเปจัดบริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่แรงงานต่างชาติในวันอาทิตย์นี้ที่สถานีรถไฟไทเป 2. น.ส.สดุดี กิตติสุวรรณ รอง ผอ. สำนักงานแรงงานไทยในกรุงไทเ ...more

03 April, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

1. แรงงานต่างชาติเพศหญิง หากเกิดการตั้งครรภ์ในไต้หวัน จะมีสิทธิ์และต้องทำอะไรบ้าง 2. แรงงานไทยจำนวนหนึ่ง  หวังมาทำงานเก็บเงิน  แต่กลับมีพฤติกรรมใช้จ่ ...more

1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 92
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง