:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

03 April, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

1. แรงงานต่างชาติเพศหญิง หากเกิดการตั้งครรภ์ในไต้หวัน จะมีสิทธิ์และต้องทำอะไรบ้าง 2. แรงงานไทยจำนวนหนึ่ง  หวังมาทำงานเก็บเงิน  แต่กลับมีพฤติกรรมใช้จ่ ...more

27 March, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

1. จะมาทำงานในไต้หวันโดยไม่เสียค่าหัวคิวได้อย่างไร? บทบาทและความช่วยเหลือจากศูนย์จ้างตรง 2. คนงานไทยมีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพด้วยหรือ จะรับอย่างไร? ...more

20 March, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

1. เชิญชวนร่วมประกวดวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัล 100,000 เหรียญไต้หวัน 2. บริษัทเก็บดะภาษี 18% คนงานก่อส ...more

13 March, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

1. ไต้หวันกำลังพิจารณาผ่อนปรนนโยบายด้านแรงงานต่างชาติ และนโยบายการย้ายถิ่นมากขึ้น เพื่อแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ 2. ตั้งสติก่อนเสียสตางค์ ระว ...more

06 March, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558

สุราเป็นสาเหตุการเสียชีวิต บาดเจ็บพิการและต้องโทษอันดับต้นๆ ของแรงงานไทยในไต้หวัน อย่าดับอนาคตของตัวเองด้วยฤทธิ์แอลกอฮอลล์อีกเลย ทั้งนี้ไต้หวันเป็นประ ...more

1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง