close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrants ไขปัญหาแรงงาน

ไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

05 June, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558

1. เงินบำเหน็จบำนาญชราภาพจะรับกันอย่างไร ใครมีสิทธิ์รับบ้าง? 2. ผู้อนุบาลมีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพกับเขาบ้างไหม?  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? 3. กฎ ...more

29 May, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558

1. แรงงานไทยมาทำงานตำแหน่งผู้อนุบาล แต่นายจ้างสั่งให้ไปทำงานที่ไร่แตงโม จะทำอย่างไร? 2. การทำงานกับนายจ้าง หรือตำแหน่งงานที่นอกเหนือจากที่ระบุในสัญญา ...more

22 May, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

1. แรงงานต่างชาติผู้มีรายได้สูง จะเสียภาษีร้อยละ 12? ฤดูยื่นเสียภาษีมาถึงแล้ว แรงงานไทยจะเสียภาษีอย่างไร? เท่าไหร๋? 2. สำรวจพบ ปี 57 แรงงานต่างชาติใน ...more

15 May, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

ในงานแข่งขันเซปักตะกร้อและงานประเพณีสงกรานต์ 2558 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ณ ลานหน้าที่ทำการนครนิวไทเป นอกจากมีบริการและสาระความบันเทิงบนเวทีมากมายแ ...more

08 May, 2015
ฟังรายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

ฟังบรรยากาศงานแข่งขันเซปักตะกร้อและงานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ท่านที่ไม่มีโอกาสไปเที่ยวงานในวันนั้น ฟังจากรายการได้นะครั ...more

1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 100
上一頁下一頁

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง