กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562

๑. ฝ่ายต่าง ๆ ในไต้หวันไม่่ว่าจะเป็นพรรคก๊กมินตั๋ง ที่มีความสนิทสนมกับจีน และพรรคดีพีพี หรือกลุ่มแยกไต้หวันเป็นเอกราช ปฏิเสธ "หนึ่งประเทศสองระบอบ...